13 Φεβρουαρίου 2024

Προκήρυξη για τις Αστυνομικές Σχολές

 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αυτοπροσώπως τα δικαιολογητικά τους στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, μέχρι την ώρα 15.00 της 25-02-2024.

Η προκήρυξη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

1 Φεβρουαρίου 2024

Προκήρυξη Λιμενικού Σώματος


Εκδόθηκε από το υπουργείο Ναυτιλίας η Προκήρυξη για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024.

Η προκήρυξη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

23 Ιανουαρίου 2024

Προκήρυξη για Στρατιωτικές Σχολές

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών/τριών ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ& ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.
H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr.
Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών θα γίνεται από τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 24:00.

Η προκήρυξη

Οι προθεσμίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

13 Δεκεμβρίου 2023

Ενεργοποίηση επταμελών επιτροπών για τους μαθητές με σοβαρές παθήσεις.


Οι μαθητές που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025,  καλούνται να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης.

Η Εγκύκλιος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

29 Νοεμβρίου 2023

Αίτηση - Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023-24

Οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καλούνται να υποβάλουν τη σχετική Αίτηση - Δήλωση (Α-Δ) για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2024,  μέχρι και τη Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023.
Για την πλήρη ενημέρωσή σας διαβάστε την  εγκύκλιο.

Επίσης μέχρι την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023, οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, πρέπει να καταθέσουν αίτηση και δικαιολογητικά για την προφορική ή γραπτή εξέταση τους στις Πανελλήνιες εξετάσεις 2024. Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο.

Υπόδειγμα 1 Αίτησης - Δήλωσης ΗΜΕΡ ΕΠΑΛ Π.ΕΠΑΛ 2024,

Οδηγίες Υποδείγματος 1 Ημερ. ΕΠΑΛ - Π.ΕΠΑΛ 2024.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ